Fri. Apr 23rd, 2021

Bursa Saham fbs malaysia memainkan lebih dari satu fungsi yang berbeza di dalam interaksi dengan pelbagai pihak berkepentingan Bursa Saham fbs malaysia, seperti yang dijelaskan di bawah:

fbs malaysia
  1. Pengendali Pasaran

Bursa Saham Malaysia mempermudah akses yang selamat dan mudah ke pelaburan dan penggalangan dana dengan menyediakan infrastruktur pasaran yang boleh diyakini dan berdaya tahan dan juga meyakinkan aksesibilitas ke product dan perkhidmatan Bursa Saham fbs malaysia.

  1. Pengatur Pasaran Hadapan

Bursa Saham Malaysia meyakinkan bahawa penerbit dan perantara tersenarai Bursa Saham fbs malaysia mencukupi kewajiban keputusan mereka untuk menegakkan pemberian pelabur, integriti dan kestabilan pasaran.

  1. Pengaruh

Bursa Saham Malaysia adalah penentu standard di dalam bidang tadbir urus korporat dan kesinambungan, dengan target untuk membina budaya keberlanjutan yang kuat di seluruh pasaran modal Malaysia dan berguna sebagai model teladan tadbir urus korporat yang baik kepada pihak berkepentingan Bursa Saham fbs malaysia.

  1. Pencipta Nilai Pemegang Saham

Bursa Saham fbs malaysia membina nilai mampan bagi pemegang saham lewat pemeliharaan dan penghargaan modal.

  1. Produk dan Perkhidmatan Bursa Saham Malaysia

Bursa Saham Malaysia adalah pertukaran bersepadu dengan penawaran kelas pelbagai aset yang pelbagai. Bursa Saham Malaysia menyediakan pelabur dan peniaga dengan objektif dan selera risiko yang berbeza, peluang dan jalan untuk dividen, peningkatan modal dan pemeliharaan, dan juga peluang lindung nilai. Bursa Saham Malaysia termasuk merupakan tempat tinggal bagi sejumlah besar PLC di ASEAN dan tawarkan akses tanpa izin kepada penerbit untuk menaikkan modal.

  1. Pertukaran merangkumi

Pasaran Utama untuk syarikat yang mapan ACE Market untuk syarikat yang berpotensi perkembangan di bawah rejim yang didorong oleh penaja LEAP Market untuk syarikat kecil dan simpel yang baru muncul di bawah pasaran yang didorong oleh penasihat untuk pelabur yang canggih sahaja Produk perihal ekuiti & perkhidmatan perdagangan bon Pertukaran niaga hadapan dan opsyen Produk dan perkhidmatan patuh Syariah lewat Bursa Saham Malaysia- i Platform dagangan Murabahah komoditi patuh Syariah Pertukaran Kewangan Antarabangsa Labuan

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *